Solfylte SJødalsstrand på Svartskog

Søndag var det stor utfart til Sjødalsstrand på Svartskog. Kyststien langs østsiden av Bunnefjorden passerer like forbi dette fine friområdet, mellom Svartskog kolonial og Breivoll/Kjærnes. Vi ser skrått over mot Blylaget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Mar 2021

Lomma med is, Isielva isfri

Av Odd Tore Saugerud

Lomma og Isielva møtes nedenfor Vøyendammen, og danner så Sandvikselva. Bildet viser at Lomma fortsatt delvis er dekket av is, mens Isielva er isfri. Dagen før var Lomma omtrent fullstendig dekket av is her, så isgangen i den har akkurat begynt. Videre oppover langs Isielva ligger det isflak på breddene ca. 50 cm over dagens vannstand. Som bildet viser, er starten på Sandvikselva fortsatt dekket av tykk is, men videre nedover ligger det isflak på breddene, i alle fall til Vøyenenga. Dette kan være spor etter en isdemning som kom fra Isielva.

02 Mar 2021

Isgang nedenfor Vøyenfallet

Av Odd Tore Saugerud

Det har vært tendenser til isgang i Lomma nedenfor Vøyenfallet, og rester av isflak ligger igjen. Istykkelsen var nær 50 cm, og det er også avstanden ned til dagens vannstand.

02 Mar 2021

Begynnende vårvannføring i Vøyenfallet

Av Odd Tore Saugerud

Det varme været den siste tiden har satt i gang snøsmeltingen, og vannføringen i Lomma har økt noe. I Vøyenfallet har vannet brutt gjennom ispanseret flere steder. Av ukjent grunn har også den gamle kverna i fossen forsvunnet. Nå står bare pillarene igjen, sammenlign øverste venstre hjørne i bildet med samme sted på bilde nr. 24082. Bilde nr. 30198 viser kverna slik den sto.