Frisk bris på Skjennungstua

Flagget stod rett ut hele tiden, og grenene vaiet i furua. I bakgrunnen ser man deler av Sørkedalen, Heikampen og Oppkuven. Omtrent midt på bildet ser man Finnerud.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Apr 2021

Like mange på beina som på ski i dag

Av Lars Kristian Bjørløw

Det var ikke flere enn én person jeg så med t-skjorte, og hun var enig i at det var litt kaldt da jeg spurte henne om det.

03 Apr 2021

Mye fotografert tørrbuske har gitt opp

Av Morten Synstelien

Litt synd med denne busken, som har vært med på flere bilder, blant annet på bilde nr. 26810 og bilde nr. 28873.

05 Apr 2021

Demningen ved Auretjern

Av Jørn Grøstad

Helt i enden kan man fortsatt se lukebommen fra 1878. Lukehuset ser ut til opprinnelig å ha vært et tømmerhus, men er senere kledd med panel.