Attogframtjern sett fra sør

Mange steder går løypene rett frem, men siden dette er ei maskinløype, blir det kjørt langs land på kanten. Ser du riktig godt etter, ser du to skiløpere på motsatt side av tjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Apr 2021

Noen går, noen sklir på hard snø/is

Av Morten Synstelien

Løypa mellom Torgetjern og Frøshaug blir ikke kjørt mer denne sesongen. Det er blanding av is på morgenen, til bare partier som kommer brått på. Men fint å gå på sålen. Bildet er tatt rett sør for Attogframtjern.

03 Apr 2021

Vår ved Stormyrtjern

Av Morten Synstelien

Det våres, og kalken ligger klar rett ved der jeg står, som er ved innoset. Mange har rastet her oppigjennom.

03 Apr 2021

Klassisk norsk pølsebål på snø

Av Morten Synstelien

Det er tørt i terrenget, så bålet må lages på snøen. Men hugstfelt er åpne, og der ligger det mye greiner å fyre med. Har likevel med et par pinner å starte med. Bildet er tatt litt sør for Attogframtjern.