Oppover eller bortover

Vi er et stykke nedi den gamle skiløypa som kommer fra Røstjern-området ved Ringkollveien, krysser Ringkollveien et par kilometer over Klekken og fortsetter gjennom Gullerudmarka i lavlandet og på kartet, nesten helt til Ringerike sykehus. Her ser fotografen tilbake, skiløypa er den til venstre, mens den blåmerkede stien til høyre er merket Opptur og går til bl.a. Friluftshuset i Åsa.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Apr 2021

Nye tider i gammel løype

Av Nina Didriksen |

To terrengsyklister suste ned stien som tar av nedover fra Ringkollveien et par kilometer fra Klekken. Den er merket som historisk (og dermed nedlagt) skiløype. Rødmerkingen er fremdeles intakt. For mange av dagens skiløpere vil den nok by på atskillige utfordringer både opp og ned, bratt som den er.

24 Apr 2021

Ned til Opptur

Av Nina Didriksen

Den gamle og fremdeles rødmerkede skiløypa fra Røstjern-området krysser Ringkollveien et par kilometer fra Klekken, og går bratt nedover i lia. Nå er den en fin sti som benyttes av både syklister og hester, ut fra sporene å dømme. Her nede på flata rett nord for Gullerudtjern er den også blåmerket som en del av DNTs skoleopplegg «Opptur». Noe særlig mer informasjon, som kartinntegning og rutebeskrivelse, lot seg ikke oppdrive med et nettsøk i felt.

24 Apr 2021

Giftig blomstring i gammel skiløype

Av Nina Didriksen |

Rett nord for Gullerudtjern blir den gamle skiløypa smal og bratt igjen, etter et åpent strekk over et hogstfelt. Tysbasten er vakker i blomst, men giftig.