En frisk foss i Dalsbekken

Dalsbekken fra Enli-området renner ut i Isielva i Smedhølen. Ned den bratte skrenten mot elva danner den denne friske fossen. Opp langs fossen går det også en sti, som gjør en liten sløyfe tilbake til Berghoffveien mulig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2021

Badekulpen Smedhølen

Av Odd Tore Saugerud

Smedhølen litt syd for Berghoff var tidligere et svært populær som badested og fiskeplass. På østsiden ovenfor hølen er det rester av en lang forbygning langs elva. Hensikten med denne er ikke klar lenger. Bærum Elveforums nye folder om Isielva gir mye til nå ukjent informasjon om elva og kulturen og naturen langs den.

08 Mai 2021

E16 med knute

Av Odd Tore Saugerud

Vel ute av Skuitunnelen lager veien til Isi gjenvinningsstasjon en veiknute på nye E16, på enkelte dager også en trafikknute, med kø helt ut på motorveien. Bildet er tatt i et av dagens stillere øyeblikk. I motsatt retning er det utsikt til innslaget for tunnelen gjemmom Bjørumåsen på videreføringen av E16 til Sollihøgda.

08 Mai 2021

Gulveis og hvitveis nedenfor Bjørum sag

Av Odd Tore Saugerud |

Kjaglidalen er kjent for sin rike flora, men også nedenfor Bjørum sag er det mye interessant å finne. Nå dominerer det gule, med vårkål, gullstjerne, litt løvetann, mengder av gulveis og tepper av hvitveis. Her er et knippe gulveis og et par hvitveis for å vise likheter og forskjeller.