Skogsvrak type VW Boble

Det kan se ut til at utålmodige køståere har dumpet sine bilvrak her i stedet for på Isi gjenvinningsstasjon, men jeg kjente til disse allerede da anlegget av nye E16 og brua over Isielva startet. Da var det høy og tett barskog i lia, og bare en skarve traktorvei opp den. Så denne ansamlingen av VW type 1 fra midten av 1960-årene er ekte skogsvrak, en gang usynlige for folk flest. Nå når krattskogen får løv, blir de igjen gjemt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2021

En frisk foss i Dalsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Dalsbekken fra Enli-området renner ut i Isielva i Smedhølen. Ned den bratte skrenten mot elva danner den denne friske fossen. Opp langs fossen går det også en sti, som gjør en liten sløyfe tilbake til Berghoffveien mulig.

08 Mai 2021

Badekulpen Smedhølen

Av Odd Tore Saugerud

Smedhølen litt syd for Berghoff var tidligere et svært populær som badested og fiskeplass. På østsiden ovenfor hølen er det rester av en lang forbygning langs elva. Hensikten med denne er ikke klar lenger. Bærum Elveforums nye folder om Isielva gir mye til nå ukjent informasjon om elva og kulturen og naturen langs den.

08 Mai 2021

E16 med knute

Av Odd Tore Saugerud

Vel ute av Skuitunnelen lager veien til Isi gjenvinningsstasjon en veiknute på nye E16, på enkelte dager også en trafikknute, med kø helt ut på motorveien. Bildet er tatt i et av dagens stillere øyeblikk. I motsatt retning er det utsikt til innslaget for tunnelen gjemmom Bjørumåsen på videreføringen av E16 til Sollihøgda.