Sumplandskap langs Dælibekken

Etter at Dælibekken har krysset Brynsveien (Fv160), går den et stykke i et sumplandskap langs Bærumsveien. Her er man en stund tilsynelatende fjernt fra industri og skoler på Rud, og kan i stedet nyte fugleliv og vekster langs en rolig bekk. Denne dagen var bekkeblom i full blomstring.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Mai 2021

Vått på traktorveien på øvre Trøksle

Av Morten Synstelien

Det går en mye brukt turvei/traktorvei mellom Dronningveien og Sundvollen Næringspark. Tåke og 25 mm nedbør i løpet av dagen gir litt trolsk stemning. Men fordelen i disse koronatider er at jeg møtte ingen. Du ser det våres med begynnende grønt på trærne. Området er for øvrig solgt for 20 milioner, og det blir nok trolig boliger her, det er under behandling i kommunen.

10 Mai 2021

Hugst ved gamle bommen på Dronningveien

Av Morten Synstelien

Det er nesten ugjenkjennelig etter hugst. Jeg står i gamle veien til Retthella, som også heter Dronningveien på kartet. Kongens utsikt ligger rett bak treet til høyre i bildet.

10 Mai 2021

Gamle Retthellvei og stien ned mot Lyse

Av Morten Synstelien

Det går en liten sti fra gamleveien, som for øvrig heter Dronningveien på kartet, ned til Lyse. Denne stien blir nok mer brukt nå som Stolpejakten i Sundvollen har en stolpe her, og det blir en rundtur om du går denne stien. Planen var å sykle runden, men da måtte nok både sykkelen og han oppå oppgraderes!