Ekstra mye besøk ved Brallebu

Det kommer til å være mye trafikk av folk forbi speiderhytta i sommer. Det ligger nemlig en turorienteringspost rett bak hytta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Mai 2021

Grei retur fra post

Av Nina Didriksen

Det ligger en stifinnerpost bak speiderhytta Brallebu. Av HMS-hensyn valgte fotografen stien rundt knausen.

11 Mai 2021

Hvitveisteppe langs Lommas bredder

Av Odd Tore Saugerud

Lomma går fortsatt ikke over sine bredder, men renner ganske friskt ovenfor gangbrua til rundkjøringen Lommedalsveien/Johs. Haugeruds vei. Langs elva er det nå hvitveisteppe, gulveisen ga opp nedenfor Vøyenfallet. På vestsiden av elva er det her et parti med sterkt rødfarget svaberg. Dette skyldes sannsynligvis avrenning fra jordbruksområdet vest for elva, eller kan det være malm i grunnen i det området?

11 Mai 2021

Isielva med gulveisdekte bredder

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor møtet med Lomma renner Isielva fortsatt ganske rolig mellom bredder dekket av gulveis og hvitveis. Her er det flere områder hvor gulveisen dominerer nå. Selv om elva fortsatt ikke er i vårflom, er vannet brunt og grumset. Kanskje en konsekvens av anleggsarbeidene med forlengelsen av nye E16 ved Bjørum sag?