Krokkleiva sett fra Tangenveien syd for Kroksund

Fra denne vinkelen ser ikke kleiva så bratt ut, og mer slik den oppleves å gå. Noen prøver fiskelykken også. Hangglider-rampa oppe til venstre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Mai 2021

Kongens utsikt i tåke på 17. mai

Av Morten Synstelien

Litt typisk ved regn er tåka her, er ikke bare klarvær på dette utsiktspunktet, og en del har nok blitt skuffet når de kommer frem. Ikke instafaktor her.

16 Mai 2021

Stolpejakt og historisk skiløype går hånd i hånd

Av Morten Synstelien

Vi hadde ei scooterløype over Gjesvalåsen som gikk her. Den var krevende å holde vedlike, krevde mye snø, var vond å kjøre et par plasser, og ei heller god å gå på ski. Den ble lite brukt, og ble derfor tatt ut av løypesystemet. Men vi ser at den er mye mer brukt nå som tursti, enn da vi kjørte løype her for ca. ti år siden. Stolpejakten har merket stien, slik at flere får kjennskap til den.

16 Mai 2021

Bratteste bakken og hemmelig sti

Av Morten Synstelien

Dette bildet er tatt på sykkelrute 1034 (Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik), i den bratteste bakken på kommunal vei i Hole. Litt til venstre i bildet går det inn en sti, blåmerket med sprayboks, så det er nok ikke noen "offisiell" sti. Den kommer ut ca. 150 meter syd for gangbrua i Paddevika (Ramberget). Den er delvis avmerket på noen kart, litt avhengig av målestokken. For meg var dette en ny sti, selv om jeg trodde jeg kjente til de fleste lokale stiene.