Stolpejakt og orientering på samme sted i Kartverksskogen

Flotte stier til både å gå, løpe eller sykle på for de som ønsker det inne på Hvervenmoen. Jeg var på Stolpejakt, og appen gjør det lett å navigere, selv om det er mange stier som ikke er tegnet inn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Mai 2021

Vinteren setter spor

Av Thore Knudsen

Tung snø og vind ved juletider førte til at trær brakk og ble liggende både i skiløyper og veger. Nå i slutten av mai ser en rester etter dette mange steder langs vegen over Minneåsen. Bildet er tatt der bekken fra Tasketjennet renner under vegen og ut i Tisjøen. Grensen mellom Eidsvoll og Hurdal går langs denne bekken.

24 Mai 2021

Idyllisk ved Gatahølen

Av Erik Unneberg

Det var bra trykk i Isielva i dag, men ved Gatahølen, omtrent der Økribekken renner ut i elven, gikk det mindre vilt for seg. Bildet er tatt fra vestbredden, og på motsatt side ser vi rasteplassen, der noen turgåere har slått seg til. Gatahølen ble dannet ved at Isielva skiftet leie her etter en storflom i 1951, og var en populær bade- og fiskeplass, hvor mange lokale lærte å svømme. Fortsatt kan man bade her, men da må det nok bli varmere i vannet!

24 Mai 2021

Gulveisen reiser seg etter regnet

Av Erik Unneberg |

Det er mye gulveis langs Isielva i disse dager, og selv etter mye regn i pinsen lyser den opp langs turveien rett nord for Vøyenenga.