Gamleveien opp til gamlebommen

Denne stien er litt spesiell, her er det rød ringeriksstein helt flatt og fint et langt stykke. Du kommer igjen på toppen av Øvre Grøndokkvei. Stien er ca. 230 meter lang, og ca. 100 meter har denne steinen som underlag. En liten skjult perle.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Mai 2021

Dronningveien rett nedenfor gamlebommen

Av Morten Synstelien

Inn til venstre her går en meget flott sykkelsti. Flatt fjell, og du kommer rett inn på gang-/sykkelveien ned til Sundvollen.

31 Mai 2021

Gyllen himmel over Steinsfjorden

Av Morten Synstelien

Jeg står på stien/gamleveien opp til Retthella. Vi ser mot Vik. Sykler/går du Dronningveien, mister du denne utsiktveien/-punktet.

31 Mai 2021

Stolpejakt ved Dronningveien

Av Morten Synstelien

Det har blitt tatt ut tømmer her, og vi ser rett mot Kongens utsikt. Øya du ser i Tyrifjorden, er Storøya. Akkurat her det fint å parkere, og du kan da gå Gamle retthellvei opp. Fint for å komme til for eksempel Pipestein, alternativ også til Mørkganga og Gyrihaugen. Du er da alt på ca. 245 moh., kontra 384 meter ved Kronprisens utsikt.