Hole kirke er flott bygget

Her ble jeg døpt i sin tid. Fin kirke, som er pent murt opp. Dette er østsiden av kirka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jun 2021

Flotte stier/veier i skogen ved Svensrud

Av Morten Synstelien |

På Bymoen er det mange flotte turmuligheter, enten du vil gå, jogge eller sykle. Mykt og fint underlag.

06 Jun 2021

Bønsnes sett fra Søhol

Av Morten Synstelien

Ingen gjennomfartsmulighet her, men fint å se mot Bønsnes og Tyrifjorden fra dette punktet. Finnemarka i bakgrunnen.

06 Jun 2021

Krysset Dakotaveien ved Hundstad

Av Morten Synstelien

Vi ser gamle Klokkergården. Sykkelruta Leinetajet - Svendsrud går her. Grønt og flott nå!