Gravearbeid ved Gjerdingdammen

Gjerdingen er tappet ned nesten 7 meter pga reparasjoner av tunellen mellom Gjerdingen og Daltjuven. Det er heldigvis laget passasje for turfolket på denne meget brukte trillestien for syklister på vei gjennom Marka fra nord til syd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jun 2021

Frodig sommer ved Sandvikshytta

Av Steinar Kjærnsrød

Området rundt Sandvikshytta er nå snauhogd, og landskapet har endret karakter med bedre utsikt i alle retninger. Men stien langs land er foreløpig nesten ufremkommelig pga. toppbrekkene som følge av isingen på trærne i vinter.

11 Jun 2021

Markas blå perle - Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød

Mange - likhet med fotografen - holder Katnosa for å være det vakreste vannet i Marka, og i dag var det nok av ting som støttet denne oppfatningen.

11 Jun 2021

Sommerstille på Katnosa gård

Av Steinar Kjærnsrød

I dag var det ingen folk i noen av de utleide husene på Katnosa, og heller ingen i bedriftshytta til Løvenskiold. Kun noen sauer møtte oss på vei over tunet på vei til Sandvikshytta