En slags blåmerking mot idyllen

Stien går fra Djupdalen mot Huketjern, og er markert med noen blå merker, men den står ikke som blåsti på kartet. Slik var situasjonen også i 1992, da det var en kjentmannspost ved Østre Huketjern. Det var idyllisk her denne første torsdagskvelden i august.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2021

En gammel seter i Djupedalen

Av Nina Didriksen

Setra lå i Skolemesteråsen 40 til 50 meter opp fra Djupdalsmyra. «Den skal ha vært en fellesseter for nabogårdene Østegården og Vestegården, som er nabogårder på Hektnersletta. Setra lå omkring 4,5 km fra gårdene. Det var godt beite på myrene og i skogen under Skolemesteråsen. Vann fra setra hadde den i bekken fra Minketjern og Djupdalsmyra. Setra ble som alle de andre lagt ned i 1850-60 årene. Det var mange av gårdene i Rælingen som hadde setre inne i Østmarka, vi har i bygdeboka funnet 17 setre», heter det i beskrivelsen som den lokalhistorisk interesserte utleggeren av geocachen her har skrevet. Det er flott å kunne besøke slike steder og se at de ikke er helt glemt for ettertiden.

03 Aug 2021

Gjerdingen 2021 med brune strender

Av Odd Tore Saugerud

Mesteparten av de nye strendene i Gjerdingen består av ganske store steiner med bare tynt humusdekke. Her vokser det ikke noe, og fargen er ganske lys brun. Den markerer både tidligere strender og øyer, og også nye øyer og grunner som nå har blitt synlige. Bilde nr. 25956 fra 2016 viser vannet fra samme ståsted da det hadde normal vannstand.

03 Aug 2021

Gjerdingskalven 2021 med grønne strender

Av Odd Tore Saugerud

Gjerdingen er tappet ned ca. 7 meter til laveste utløpshøyde (laveste regulerbare høyde). Som for andre nedtappete skogsvann som f.eks. Spålen, er det utrolig hvor fort nye strender blir grønne om det finnes grobunn der, som her i Gjerdingskalven.