Ny overføringsluke i Gjerdingen august 2021

Overføringsluken til tunnelen til Store Daltjuven skal også skiftes ut. Her kan det se ut som om nytt utløp er gravd ut og steinsatt. Dette området har vært under vann tidligere, så det er ikke godt å si hvordan dette var arrangert til nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2021

Den nye demningen i Gjerdingen august 2021

Av Odd Tore Saugerud

Demningene i Gjerdingen og Store Daltjuven skal erstattes med nye betongdemninger, og overføringslukene i begge vannene skal skiftes ut. De gamle demningene og overføringslukene er beskrevet i markanyttartikkelen «Det store vanntyveriet». Dette bildet viser arbeidet med betongdemningen primo august 2021. Det er et voldsomt inngrep som kommer til å forandre østenden av Gjerdingen fullstendig. Men heller ikke anlegget av den gamle demningen var et lite inngrep, se bilde nr. 27630. Likevel ble den synlige delen av den ganske beskjeden, se bilde nr. 29773 som viser vannsiden.

05 Aug 2021

Heggelia i begynnelsen av august

Av Steinar Kjærnsrød

En del skyer over Heggelia og Nordre Heggelivann i dag, men en flott augustdag var det likevel.

05 Aug 2021

Idylliske Huketjern

Av Nina Didriksen

Det går en litt utydelig sti fra Djupedalen (øst for Losby) sørover til Østre Huketjern. Det er mye trefall og ganske kronglete, men ved tjernet er det et ganske tydelig tråkk. Tjernet og omgivelsene er vakre, tross den noe avsides beliggenheten. Her var det kjentmannspost i 1992-perioden.