Gropen ved Grimsvannsputten

På dette bildet fra 2017 er mer av gropens indre synlig. Midt i bildet er betongkassen, den gang uten gitter. Bak denne er et mørkt felt synlig. Dette er en del av steindemningen mot Grimsvannsputten. Her renner lekkasjevann gjennom demningen, og her er det også overløp for det vannet som hovedinntaket til vanntunnelen ikke klarer å ta unna ved flom. I tillegg renner vannet fra bekken fra nord ut her. Bildet ble tatt etter flom, og retningen på stråene over betongkassekanten viser at vannstanden da var høyere enn denne. På nettingen i gjerdet foran hovedinnløpet til vanntunnelen er det spor etter en vannstand ca. 30 cm over normalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2021

Beverkunst ved Grimsvannsputten

Av Odd Tore Saugerud

Nær østbredden av Grimsvannsputten har en bever drevet med nonfigurativ portrettkunst. Det var bra den ga seg med dette resultatet, for hadde den fortsatt å gnage til stammen brakk, ville den gått omtrent rett ned, siden dette store løvtreet lener seg mot nabotrær. Det var flere gnagespor etter beveren ved putten, men ingen synlig hytte.

03 Aug 2021

Steinene fra den gamle demningen 2021

Av Odd Tore Saugerud

Byggesteinene fra den gamle, tørrmurte steindemningen er fjernet og bare røyset i fire hauger. Steinenes videre skjebne er ikke kjent, men det virker lite sannsynlig at de skal brukes til forblending av den nye demningen. Her er et snart 110 år gammelt kulturminne fullstendig rasert.

03 Aug 2021

Ny overføringsluke i Gjerdingen august 2021

Av Odd Tore Saugerud

Overføringsluken til tunnelen til Store Daltjuven skal også skiftes ut. Her kan det se ut som om nytt utløp er gravd ut og steinsatt. Dette området har vært under vann tidligere, så det er ikke godt å si hvordan dette var arrangert til nå.