Demningen i Store Daltjuven august 2021

Demningen i Store Daltjuven skal også ombygges i 2021. Foreløpig er vannet tappet ned 6,5 meter, og tømmerveien i nordøstenden av vannet har blitt betydelig forsterket. Den er hittil bare brukt til tømmerdrift. Men det er ingen informasjon om ombyggingen, og, som bildet viser, er det heller ikke utført arbeider der til nå. Siden dette er en meget lav demning direkte på grunnfjellet, er det vanskelig å gjette seg til hva som skal gjøres.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2021

Ryggen på Pershusfjellet sett fra dammen på Skarvvann

Av Morten Synstelien |

Hørte folk på ryggen, og så faktisk et par stykker. Artig å bruke packraft og få sett dette flotte området på nok en ny måte.

08 Aug 2021

Tverrsjøstallen sett fra packraft

Av Morten Synstelien |

Det var motvind på turen, men det stilnet da jeg skulle hjem. Høyspentlinjer er vel kjennetegnet på Tverrsjøstallen. Stille ellers også, ikke insekter overhode, og lite folk å se.

08 Aug 2021

Helt nord i Skarvvann

Av Morten Synstelien |

Vi ser mot sør. Her har jeg ikke vært før. På skøyter er dette innoset fra Tverrsjøen, så packraft gir nye muligheter.