Tunnelutløpet i Store Daltjuven

Tidligere har utløpet av tunnelen fra Gjerdingen vært gjemt under vann. Slik ser det ut ved lavvann. På vestsiden, til venstre i bildet, er det bygget en mur av steinblokker. Det var ingen synlig strøm av vann ut av tunnelen nå, men hvor blir det av vannet fra Gjerdingen og Grimsvann?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2021

Demningen i Store Daltjuven august 2021

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i Store Daltjuven skal også ombygges i 2021. Foreløpig er vannet tappet ned 6,5 meter, og tømmerveien i nordøstenden av vannet har blitt betydelig forsterket. Den er hittil bare brukt til tømmerdrift. Men det er ingen informasjon om ombyggingen, og, som bildet viser, er det heller ikke utført arbeider der til nå. Siden dette er en meget lav demning direkte på grunnfjellet, er det vanskelig å gjette seg til hva som skal gjøres.

08 Aug 2021

Ryggen på Pershusfjellet sett fra dammen på Skarvvann

Av Morten Synstelien |

Hørte folk på ryggen, og så faktisk et par stykker. Artig å bruke packraft og få sett dette flotte området på nok en ny måte.

08 Aug 2021

Tverrsjøstallen sett fra packraft

Av Morten Synstelien |

Det var motvind på turen, men det stilnet da jeg skulle hjem. Høyspentlinjer er vel kjennetegnet på Tverrsjøstallen. Stille ellers også, ikke insekter overhode, og lite folk å se.