Overføringsluken i Store Daltjuven august 2021

Overføringsluken til tunnelen mot Ingvaldsflaten/Sandungen skal skiftes ut. Det er laget en forsterket skogsbilvei på sprengsteinfundament til reguleringhuset for luken, men annet arbeid er ikke utført til nå. Dette bildet viser tydelig at det ikke leder noen utsprengt renne til luken. Renna på bilde nr. 27631 fra ca. 1909 er på den høyeste ryggen omtrent midt i vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2021

Tunnelutløpet i Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Tidligere har utløpet av tunnelen fra Gjerdingen vært gjemt under vann. Slik ser det ut ved lavvann. På vestsiden, til venstre i bildet, er det bygget en mur av steinblokker. Det var ingen synlig strøm av vann ut av tunnelen nå, men hvor blir det av vannet fra Gjerdingen og Grimsvann?

09 Aug 2021

Demningen i Store Daltjuven august 2021

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i Store Daltjuven skal også ombygges i 2021. Foreløpig er vannet tappet ned 6,5 meter, og tømmerveien i nordøstenden av vannet har blitt betydelig forsterket. Den er hittil bare brukt til tømmerdrift. Men det er ingen informasjon om ombyggingen, og, som bildet viser, er det heller ikke utført arbeider der til nå. Siden dette er en meget lav demning direkte på grunnfjellet, er det vanskelig å gjette seg til hva som skal gjøres.

08 Aug 2021

Ryggen på Pershusfjellet sett fra dammen på Skarvvann

Av Morten Synstelien |

Hørte folk på ryggen, og så faktisk et par stykker. Artig å bruke packraft og få sett dette flotte området på nok en ny måte.