Enda en skåmur i Katnoselva

Den etter hvert mest kjente skåmuren i Katnoselva er den fint buete i avslutningen av Lenseløken, se bilde nr. 29738. Men videre nedover er det flere fint utførte skåmurer, som denne et stryk lenger ned.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2021

Vika syd i Store Daltjuven august 2021

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 27605 viser at det i vika i sydenden av Store Daltjuven blir et sumplandskap ved høy vannstand. Dette bildet viser samme sted når vannet er nedtappet 6,5 meter. Løs steinbredd øverst, og nærmest (humus)gjørme på bunnen. Mange falne trær langs kantene, men grønne vekster der humuslaget har tørket noe opp, se også bilde nr. 37691.

09 Aug 2021

En pionerart ved nedtapping

Av Odd Tore Saugerud |

Mange skogsvann har etter hvert blitt tappet kraftig ned. Det er nesten utrolig hvor fort det kommer vegetasjon da. Dette er en av de vanligste pionerartene med det lite eksotiske navnet hønsegras, en art i slireknefamilien. Ettårig, men med frø som tåler å ligge under vann i årevis og fortsatt beholder spirekraften.

09 Aug 2021

Overføringsluken i Store Daltjuven august 2021

Av Odd Tore Saugerud

Overføringsluken til tunnelen mot Ingvaldsflaten/Sandungen skal skiftes ut. Det er laget en forsterket skogsbilvei på sprengsteinfundament til reguleringhuset for luken, men annet arbeid er ikke utført til nå. Dette bildet viser tydelig at det ikke leder noen utsprengt renne til luken. Renna på bilde nr. 27631 fra ca. 1909 er på den høyeste ryggen omtrent midt i vannet.