Sol og regn over Nedre Skjortjern

Denne augustdagen var dagen for skiftende vær, varm sol blandet med kraftige regnbyger. Heldigvis holdt de kraftige bygene seg vekk fra denne delen av Marka, men det kom da nok til at sykkelsetet ble klissvått mens bildene ved Nedre Skjortjern ble tatt. På bildet er det talløse ringer i vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2021

Øvre del av Lenseløken

Av Odd Tore Saugerud

Når man ser dette flate myrområdet i øvre del av Lenseløken, er det ikke vanskelig å forstå at det var behov for lenser her under tømmerfløting og høy vannstand. Se også bilde nr. 29740.

09 Aug 2021

Enda en skåmur i Katnoselva

Av Odd Tore Saugerud

Den etter hvert mest kjente skåmuren i Katnoselva er den fint buete i avslutningen av Lenseløken, se bilde nr. 29738. Men videre nedover er det flere fint utførte skåmurer, som denne et stryk lenger ned.

09 Aug 2021

Vika syd i Store Daltjuven august 2021

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 27605 viser at det i vika i sydenden av Store Daltjuven blir et sumplandskap ved høy vannstand. Dette bildet viser samme sted når vannet er nedtappet 6,5 meter. Løs steinbredd øverst, og nærmest (humus)gjørme på bunnen. Mange falne trær langs kantene, men grønne vekster der humuslaget har tørket noe opp, se også bilde nr. 37691.