Kombinert demning og bru ved Nedre Skjortjern

Denne gråsteindemningen er fra 1924, da det ble drevet omfattende tømmerhogst i området rundt Nedre Skjortjern. Den ble bygget for å fløte tømmer fra vannet og ned til Katnosa. En kort, men uvanlig bred renne slik at fløtingen kunne utføres på kort tid. To regulerbare luker. Over brua går veien til Katnosa gård.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2021

Sol og regn over Nedre Skjortjern

Av Odd Tore Saugerud

Denne augustdagen var dagen for skiftende vær, varm sol blandet med kraftige regnbyger. Heldigvis holdt de kraftige bygene seg vekk fra denne delen av Marka, men det kom da nok til at sykkelsetet ble klissvått mens bildene ved Nedre Skjortjern ble tatt. På bildet er det talløse ringer i vannet.

09 Aug 2021

Øvre del av Lenseløken

Av Odd Tore Saugerud

Når man ser dette flate myrområdet i øvre del av Lenseløken, er det ikke vanskelig å forstå at det var behov for lenser her under tømmerfløting og høy vannstand. Se også bilde nr. 29740.

09 Aug 2021

Enda en skåmur i Katnoselva

Av Odd Tore Saugerud

Den etter hvert mest kjente skåmuren i Katnoselva er den fint buete i avslutningen av Lenseløken, se bilde nr. 29738. Men videre nedover er det flere fint utførte skåmurer, som denne et stryk lenger ned.