Ut og plukk!

Årets blåbærsesong er god og bærene usedvanlig store, i hvert fall på de stedene fotografen har vært. Hva med å ta en bærtur i helgen? Bildet er tatt i nærheten av Jaklefoss.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Aug 2021

Urpost på «Tre i østenden av Bjørnepytt.»

Av Nina Didriksen

En av urkjentmannspostene hang på et tre her ved Bjønnputten, rundt halvannen kilometer øst for Mylla. Den kom opp i overgangen 1970-1971, men beskrivelsen er bare «Tre i østenden av Bjørnepytt.» uten noen flere anbefalinger om veivalg. Hit går ingen stier, men fotografen fulgte noen dyretråkk ned fra Myllsveien i nordnordvest. To steder lå det noen små bålrester, ellers var det bare elgspor å se rundt dette idylliske tjernet, 439 moh. Bildet er tatt fra sørøst.

17 Aug 2021

Ei furu med tyritopp

Av Odd Tore Saugerud |

Her er det enda ei furu som synger på siste verset. Den tørre toppen er en såkalt tyritopp, forårsaket av et soppangrep. På bildet er furua på bilde nr. 37718 rett til høyre for stammen på denne. Også den har typiske symptomer på tyritopp, men på den hadde toppen brukket av. I horisonten lurer skyer i vestkanten av lavtrykket over Sverige og grenseområdene i Norge.

17 Aug 2021

Flere varder og ei snart død furu

Av Odd Tore Saugerud

Klimaet på Bleiksjøflaka kan være hardt, og på toppen av ryggen er det flere døde bartrær. På bildet går tråkket og vardene ned forbi furua og mot myrene i retning Bleiksjøen.