Mot Løndalstjern

Tidligere var det tett granskog langs veien Svartbekken – Gjerdingen i dette området. Nå er Løndalstjernet godt synlig med flytetorvene foran demningen i sydenden, se bilde nr. 25931 og bilde nr. 25928. Her er det bratt ned til tjernet! Selv om det står igjen en liten urørt skogteig nedenfor vardene som markerer nedgangen til hytta «Gullfax», er det hogd i en 20 meter bred sone nedenfor veien. Med et virvar av trestokker og greiner over bratt steinur er denne knapt passerbar.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2021

Flatehogst ved Løndalstjern

Av Odd Tore Saugerud

I områder vest for Løndalstjern foregår det flatehogst over store områder. Dette bildet viser den forholdsvis flate nordvestlige delen.

06 Sep 2021

Sorteringsanlegg for sau ved Rajebråtan

Av Odd Tore Saugerud

Ved Rajebråtan er det et sorteringsanlegg med ledegjerder og mange båser for sau. Ikke av ny dato, med grånet treverk og noe forfall. Det var tomt der da vi passerte på formiddagen, men om aftenen var en bås opptatt av en søye med lam.

05 Sep 2021

Nymerket sti

Av Nina Didriksen

Ved Fuglemyrhytta står det nå et skilt om at det er 400 meter til Skådalen, og «bratt sti». Terrenget her er generelt kronglete, og en del vil nok sette pris på merket sti.