Starten på utløpet av bekken fra Okseløken

Dette er starten på utløpet av bekken fra Okseløken. Foran det er det tett med siv, og selve utløpet er også bevokst og med et toppbrekk tvers over. Bjørka som ligger på skrå over utløpet, er mulig å se også tvers over løken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2021

Utløpet av bekken fra Okseløken til Merratjern

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 19728 er det ikke noe synlig utløp fra Okseløken, bredden ser ut til å være høyere enn vannet hele veien rundt. Men på utsiden av forhøyningen mot vest renner denne vesle bekken ut i en ganske dyp grøft.

20 Sep 2021

En velvoksen maurtue langs blåstien til Løvlia

Av Odd Tore Saugerud

Godt over to meter høy, mosegrodd på sidene, men bar på toppen. Aktive maur viste at den fortsatt var bebodd. Den som vil studere slike store maurtuer, bør ta seg en tur til Myromstjern, se bilde nr. 20491.

20 Sep 2021

Kattjernåsen speiler seg i Kattjern

Av Odd Tore Saugerud

Kattjern lå blankt denne dagen, og Kattjernåsen med begynnende høstfarger benyttet anledningen til å speile seg. Vannstanden her var heller lav, med tilløp til gjørmestrender enkelte steder.