Oversikt over Okseløken med utløpet

Om man går inn til Okseløken via milorgskiltet, får man denne oversikten over løken. Her er det mulig å kjenne igjen bjørka på bilde nr. 37824 nokså nær venstre kant i bildet. Utløpet ligger noe mer mot syd enn på turkartet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2021

Starten på utløpet av bekken fra Okseløken

Av Odd Tore Saugerud

Dette er starten på utløpet av bekken fra Okseløken. Foran det er det tett med siv, og selve utløpet er også bevokst og med et toppbrekk tvers over. Bjørka som ligger på skrå over utløpet, er mulig å se også tvers over løken.

20 Sep 2021

Utløpet av bekken fra Okseløken til Merratjern

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 19728 er det ikke noe synlig utløp fra Okseløken, bredden ser ut til å være høyere enn vannet hele veien rundt. Men på utsiden av forhøyningen mot vest renner denne vesle bekken ut i en ganske dyp grøft.

20 Sep 2021

En velvoksen maurtue langs blåstien til Løvlia

Av Odd Tore Saugerud

Godt over to meter høy, mosegrodd på sidene, men bar på toppen. Aktive maur viste at den fortsatt var bebodd. Den som vil studere slike store maurtuer, bør ta seg en tur til Myromstjern, se bilde nr. 20491.