Merratjern sett fra sydenden

Ved Merratjern var det kjentmannspost i den første perioden 1990 – 1992. Posten lå den gang ved utløpet av tjernet i nordenden. I sydenden er det myr som strekker seg langt opp mot blåstien, men ingen tydelig bekk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2021

Oversikt over Okseløken med utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Om man går inn til Okseløken via milorgskiltet, får man denne oversikten over løken. Her er det mulig å kjenne igjen bjørka på bilde nr. 37824 nokså nær venstre kant i bildet. Utløpet ligger noe mer mot syd enn på turkartet.

20 Sep 2021

Starten på utløpet av bekken fra Okseløken

Av Odd Tore Saugerud

Dette er starten på utløpet av bekken fra Okseløken. Foran det er det tett med siv, og selve utløpet er også bevokst og med et toppbrekk tvers over. Bjørka som ligger på skrå over utløpet, er mulig å se også tvers over løken.

20 Sep 2021

Utløpet av bekken fra Okseløken til Merratjern

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 19728 er det ikke noe synlig utløp fra Okseløken, bredden ser ut til å være høyere enn vannet hele veien rundt. Men på utsiden av forhøyningen mot vest renner denne vesle bekken ut i en ganske dyp grøft.