Tørrfura ved Sersjantmyra

På og ved Sersjantmyra er det tørrfuruer av varierende størrelse. Dette er den største og eldste vi fant. Med litt fantasi og en dose velvilje kan den ligne på en totempel med oppstrukne armer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2021

Merratjern sett fra sydenden

Av Odd Tore Saugerud

Ved Merratjern var det kjentmannspost i den første perioden 1990 – 1992. Posten lå den gang ved utløpet av tjernet i nordenden. I sydenden er det myr som strekker seg langt opp mot blåstien, men ingen tydelig bekk.

20 Sep 2021

Oversikt over Okseløken med utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Om man går inn til Okseløken via milorgskiltet, får man denne oversikten over løken. Her er det mulig å kjenne igjen bjørka på bilde nr. 37824 nokså nær venstre kant i bildet. Utløpet ligger noe mer mot syd enn på turkartet.

20 Sep 2021

Starten på utløpet av bekken fra Okseløken

Av Odd Tore Saugerud

Dette er starten på utløpet av bekken fra Okseløken. Foran det er det tett med siv, og selve utløpet er også bevokst og med et toppbrekk tvers over. Bjørka som ligger på skrå over utløpet, er mulig å se også tvers over løken.