Smedmyra

Dette er Smedmyra sett fra syd omtrent rett nord for kollen i nordenden av myra. Mye blautmyr med putter som antydet på kartet, og noen tuer av samme sort som de som er vist på bilde nr. 24507 fra nabomyra Stormyra. På dette åpne og godt oversiktlige området var GPS-posisjonen kanskje 25 meter feil i retning øst-vest.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2021

En putt ved Smedmyra

Av Odd Tore Saugerud

Dette er putten merket 475 (moh.) på Markadatabasens kart på Smedmyra ved enden av Bjørnebergveien. På det kartet og også andre kart er den tegnet som en nær eggformet putt som ligger i myra. Bildet viser at det ikke er riktig, og på turkart er det da også antydet som putter omgitt av skog. Noe av forklaringen kan være at noen kart er fotografert/synfart etter perioder med mye regn, men i dette myrområdet er det også andre uoverensstemmelser.

22 Sep 2021

Glåmputten på Vinterglåmene

Av Odd Tore Saugerud

Pinnedyret på bilde nr. 37831 står like ved Glåmputten, og er synlig omtrent midt på dette bildet for dem som har god skjerm. Den er en av de to største puttene/kulpene på Glåmene. Her har høstfargene begynt å komme.

22 Sep 2021

Et pinnedyr ved blåstien

Av Odd Tore Saugerud

Pinnedyr, eller vandrende pinner, finnes i mange versjoner, deriblant den største arten insekter. Det på bildet har for lengst sluttet å vandre. Pinnedyr er vegetarianere og kan holdes som kjæledyr, i motsetning til knelere (Mantis) som kan ligne og oppføre seg likt, men er grådige rovinsekter.