Utsikt fra Sakariasveien

Denne utsikten viser kanskje mer enn man tenker over i første omgang. I det fjerne synes blant annet Kikutmassivet, Hakklomiddagskollen, Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. Snauhogsten i forgrunnen markerer i dalen grensen mot det vernede friluftslivsområdet Glåmene. Godt at flatehogsten ikke kan spre seg videre mot øst.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2021

Smedmyra

Av Odd Tore Saugerud

Dette er Smedmyra sett fra syd omtrent rett nord for kollen i nordenden av myra. Mye blautmyr med putter som antydet på kartet, og noen tuer av samme sort som de som er vist på bilde nr. 24507 fra nabomyra Stormyra. På dette åpne og godt oversiktlige området var GPS-posisjonen kanskje 25 meter feil i retning øst-vest.

22 Sep 2021

En putt ved Smedmyra

Av Odd Tore Saugerud

Dette er putten merket 475 (moh.) på Markadatabasens kart på Smedmyra ved enden av Bjørnebergveien. På det kartet og også andre kart er den tegnet som en nær eggformet putt som ligger i myra. Bildet viser at det ikke er riktig, og på turkart er det da også antydet som putter omgitt av skog. Noe av forklaringen kan være at noen kart er fotografert/synfart etter perioder med mye regn, men i dette myrområdet er det også andre uoverensstemmelser.

22 Sep 2021

Glåmputten på Vinterglåmene

Av Odd Tore Saugerud

Pinnedyret på bilde nr. 37831 står like ved Glåmputten, og er synlig omtrent midt på dette bildet for dem som har god skjerm. Den er en av de to største puttene/kulpene på Glåmene. Her har høstfargene begynt å komme.