Sjeldent flott høstdag ved Steinsbystranda

Det var varmt i dag, 18 grader i lufta og 14 grader i vannet. Første badet mitt i år var 20. april, så da har jeg badet i seks måneder på rad. Vi ser mot Steinsfjorden biotopvernområde og Steinsvika naturreservat. Høstfargene begynner å komme også her. For øvrig stille på fjorden, og jeg hadde stranda omtrent for meg selv. Jeg så én båt, men desto flere på sykkel og folk til fots ute i sine nærområder. Herøya til høyre i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Sep 2021

Høstens beste dag?

Av Erik Unneberg

Det har vært mange fine dager i september, men det spørs om ikke månedens siste lørdag ble den beste, i alle fall værmessig. Bildet er tatt på Tanumplatået, ved Ringi gård. Vi ser Tyskestua til venstre i bildet.

25 Sep 2021

Flott høstdag på Tanumplatået

Av Erik Unneberg

Høstfargene har kommet til Tanumplatået. Det var mange som var på tur her i dag, både på sykkel og til fots. Bildet er tatt ved Butterud gård.

22 Sep 2021

Utsikt fra Sakariasveien

Av Odd Tore Saugerud

Denne utsikten viser kanskje mer enn man tenker over i første omgang. I det fjerne synes blant annet Kikutmassivet, Hakklomiddagskollen, Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. Snauhogsten i forgrunnen markerer i dalen grensen mot det vernede friluftslivsområdet Glåmene. Godt at flatehogsten ikke kan spre seg videre mot øst.