Putten i Puttmyrene 2003

Kjentmannsposten fra 1994 viser at dette er samme putt som den på bilde nr. 37917 og andre bilder. Allerede da var koden uleselig. Utløpet er under treet til venstre i bildet. Siden det er snø og is, er det ikke mulig å si noe om hvor bevokst putten var den gang, men mindre gras er synlig. Området mellom Juthaugen og Puttmyrene var da ganske nylig blitt snauhogd, se bilde nr. 37919.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Des 2012

Nok snø i høyden

Av Erik Unneberg

Det var nok snø i de høyereliggende deler av Finnemarka i dag, også i terrenget. Bildet er tatt en kilometer sør for Eiksetra, ca. 490 moh.

02 Des 2012

Litt løst i løypetraseen

Av Erik Unneberg

Det var ikke alle løyper som var nypreparert i dag, men det gikk fint å ta seg frem i løse spor. Bildet er tatt en kilometer eller så sør for Garsjø, rett nordøst for Tverråsrunden, ca. 500 moh.

02 Des 2012

Sørvest i Tverråsrunden

Av Erik Unneberg

Tverråsrunden går høyt og fritt oppe på Tverråsen. Bildet er tatt i den sørvestre delen, ca. 530 moh.