En utgravd strekning i elva fra Ølja

Det var strekninger i elva fra Ølja som tydet på at elveleiet der var ryddet for stein og kanskje utgravd i tillegg. Her ligger det en lang røys av stein på østre (venstre) elvebredd som ikke ser ut til å være plassert der fra naturens side.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2021

En foss i elva fra Ølja

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke klart ennå om elva fra Ølja til Tverrsjøen var fløtbar, eller om det var en tømmerrenne der. I denne kanskje fem meter høye fossen var det ikke spor etter skåmurer eller lemmer, men i en utstikkende stein nedenfor var det spor etter at den var delt med borehull og kile.

07 Okt 2021

Hytta «Bristol» på vestsiden Ølja

Av Odd Tore Saugerud

Det er bare to hytter ved Ølja. Dette er den ene av dem, «Bristol», en hytte som kan leies.

07 Okt 2021

Demningen i Ølja sett fra luftsiden

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i Ølja er en gråsteindemning i det som kan sies å være en standardutførelse av demningene i starten av vestre Nordmarksvassdraget. Terrenget er ryddet og senket både på vannsiden og luftsiden av demningen for å øke tilgjengelig vannmengde i reservoaret.