Ølja og hytta «Bristol»

Ølja er ganske idyllisk i høstfarger og for det meste blankt vann. Litt til venstre for midten av bildet er hytta «Bristol» synlig. Et av dagens få solstreif treffer Helgehaugen i bakgunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2021

Ølja sett fra syd over kronen på demningen

Av Odd Tore Saugerud

Ølja er et pent skogsvann omgitt av stor granskog. Demningen ligger i den sydvestre vika, og åslia til venstre i bildet er østsiden av Svarttjernshøgda, på kartet kalt Øljeberga. I bakgrunnen Helgehaugen på 705 moh.

07 Okt 2021

En utgravd strekning i elva fra Ølja

Av Odd Tore Saugerud

Det var strekninger i elva fra Ølja som tydet på at elveleiet der var ryddet for stein og kanskje utgravd i tillegg. Her ligger det en lang røys av stein på østre (venstre) elvebredd som ikke ser ut til å være plassert der fra naturens side.

07 Okt 2021

En foss i elva fra Ølja

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke klart ennå om elva fra Ølja til Tverrsjøen var fløtbar, eller om det var en tømmerrenne der. I denne kanskje fem meter høye fossen var det ikke spor etter skåmurer eller lemmer, men i en utstikkende stein nedenfor var det spor etter at den var delt med borehull og kile.