Demningen i Ølja sett fra vannsiden

Sett fra vannsiden går det frem at demningen i Ølja er ganske lav, men lang, omtrent 60 meter. Lukene som regulerer vannstanden, er satt på opprinnelig vannstand, mens fløtningsløpet naturlig nok er helt stengt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2021

Ølja og hytta «Bristol»

Av Odd Tore Saugerud

Ølja er ganske idyllisk i høstfarger og for det meste blankt vann. Litt til venstre for midten av bildet er hytta «Bristol» synlig. Et av dagens få solstreif treffer Helgehaugen i bakgunnen.

07 Okt 2021

Ølja sett fra syd over kronen på demningen

Av Odd Tore Saugerud

Ølja er et pent skogsvann omgitt av stor granskog. Demningen ligger i den sydvestre vika, og åslia til venstre i bildet er østsiden av Svarttjernshøgda, på kartet kalt Øljeberga. I bakgrunnen Helgehaugen på 705 moh.

07 Okt 2021

En utgravd strekning i elva fra Ølja

Av Odd Tore Saugerud

Det var strekninger i elva fra Ølja som tydet på at elveleiet der var ryddet for stein og kanskje utgravd i tillegg. Her ligger det en lang røys av stein på østre (venstre) elvebredd som ikke ser ut til å være plassert der fra naturens side.