Herjet skog

Brukne topper og vindfall preger terrenget langs blåstien mellom Katnosa og Spålen. For øvrig er dette en fredelig og vakker plett i Nordmarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2018

Store Nykjua sett fra Åsvanna

Av Morten Synstelien

Når det er så lite vann som nå, går det an å gå tørrskodd fra veien og opp til Lunnaashytta. Bildet er tatt sørover.

19 Jul 2018

Fiske i Åsvanna

Av Morten Synstelien |

Det ble ikke noe fisk i Åsvanna, men en stor ørret i Store Nykjua. Vi ser kraftlinja som går nordvestover.

19 Jul 2018

Skillet mellom Åsvanna og Store Nykjua

Av Morten Synstelien

Vannet er tappet ganske langt ned. Bildet er tatt mot sørøst.