Holtnesdalen: skarpe rygger, bratte stier

Under hele den siste istiden lå Holtnesdalen under vann. Da isen begynte å smelte og landet hevet seg, ble dalen fylt opp med leirmasser. Gjennom de siste 10 000 årene har bekker gravd seg ned i leira og dannet disse dype og bratte bekkedalene og raviner. Hovedstien her på midtryggen i dalen er mest på leirgrunn, til dels på skarpe rygger. På kritiske steder er det støttetau og enkelte steder trapper som på bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Okt 2021

Holtnesdalen: et frodig ravinelandskap

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet gir et ganske typisk bilde av Holtnesdalen naturreservat: typisk ravinelandskap med snirklete V-daler i leirrike avsetninger. Dalsidene er tettvokste med artsrik varmekjær edelløvskog, som skal inneholde alle norske løvtrearter unntatt bøk. I dalbunnen slynger det seg en liten bekk, som sikkert kan vokse kraftig ved nedbør og snøsmelting. I dalsidene er det tette belter med snellearten skavgras.

22 Okt 2021

Henrik Sørensens favoritteik

Av Odd Tore Saugerud |

Denne eika helt i enden av Holtnesveien er anslått til å være 400 år gammel, og var et av maleren Henrik Sørensens mest yndete motiver. Når du ser denne, har du også kommet til nedgangen til Holtnesdalen naturreservat. Har du kart, er veien dit kronglete, men ganske enkel: kjør Rødtangveien nesten til Rødtangen, ta av til venstre på grusveien Holtnesveien og fortsett denne oppover mot sørøst og så mot nord helt til du ser et jorde på høyre side og Holtnes gård rett foran. Holtnesveien dreier der skarpt mot øst langs jordekanten, og ender ved eika på bildet hvor det også er parkeringsmuligheter. Denne veien er smal og uten opparbeidete møteplasser, men det er avkjøringsmuligheter på veiskulderen et par steder.

21 Okt 2021

Blått - grått - blått - grønt - flott utsikt fra Holmenvika

Av Morten Synstelien

Det var meget kald vind i fra nord. Men ikke ei sky, og flott utsikt over Holsfjorden, mot åsryggen opp mot Sollihøgda.