Holtnesdalen: bergvegg i sen aftensol

Stien merket med hvit mann på rød bakgrunn går et stykke langs denne stuprekken, som flere steder viser hvordan berget har blitt bearbeidet og glattskurt av isbreens ferd ned dalen. Her er solen i ferd med å gå bak åsryggen på motsatt side av dalen, og blandingen av gyllent sollys og himmellys fra blå himmel skaper det ganske spesielle fargestikket som særlig er synlig på den nedre delen av trærne. Slik var det der, ingen triks i Photoshop her! Rett etter dette kom stien med hvit mann sammen med stien på midtryggen i dalen igjen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Okt 2021

Holtnesdalen: oppover på nordøstsiden av dalen

Av Odd Tore Saugerud

Tilbake på stien merket med hvit mann på rød bakgrunn venter nye opplevelser, som denne ganske fredsommelige bekken. Men her blir det også utfordringer, for merkingen er dårlig enkelte steder, særlig der det er bratt leirbakke med svinger og hufs. Her er det ingen trapper eller støttetau. På Skiforeningens kart eller kartet på ut.no er stien tegnet inn, og det er mulig å følge den eller finne den igjen på ut.no med bruk av GPS-funksjonen.

22 Okt 2021

Holtnesdalen: en avstikker

Av Odd Tore Saugerud

Om du etter brua på bilde nr. 38064 ikke får med deg merket med hvit mann på rød bakgrunn som viser en alternativ sti tilbake til eika på bilde nr. 38061, havner du omtrent øverst i dette hyttefeltet. Belønningen er denne fine utsikten over Drammensfjorden. Straffen er at du må ned igjen alle meterne du gikk opp, og så bratt opp igjen alle meterne du gikk ned.

22 Okt 2021

Holtnesdalen: bratte hufs og klopper

Av Odd Tore Saugerud

Enkelte steder stikker steingrunnen opp, og gir noen bratte utfordringer. Over bekkene er det laget bruer.