Holtnesdalen: et viktig stidele

I teksten til bilde nr. 38065 står det at vi overså der stien med hvit mann på rød bakgrunn tar av fra stien ned midtryggen, som er en del av den merkede Blekkulfstien. Men kameraet fikk skiltingen før delet med seg på bildet tatt fra brua på bilde nr. 38064. Litt lenger mot nord går Blekkulfstien opp en liten flatere dal mot venstre, mens stien med hvit mann tar brått av opp en rygg på nordøstsiden av bekken. Ovenfor brua renner bekken i en trang dal med sider av berg i stedet for av leire. En vannledning i form av en plastslange viser at det er noen inngrep også i naturreservatet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2021

Fine linjer i skogen

Av Nina Didriksen

Vertikale trær og horisontale linjer, slik blir det i lav høstsol. Fotografen sto på Gyrihaugen, og trærne står nord for Migartjern.

24 Okt 2021

Stille ved Langbru

Av Nina Didriksen

Ingen røyk fra pipene ved dette hyttetunet, men det luktet tjære - og de fine trefigurene står der som før. Bildet er tatt fra blåstien mellom Løvlia og Stubdal/Damtjern.

30 Okt 2006

Helt sørvest i Tyrifjorden

Av Erik Unneberg

Finnemarka strekker seg ned mot Vikersund, som ligger helt sørvest i Tyrifjorden. På oktobers siste dag var det temmelig grått ved Tyrifjord Hotell. Bildet er tatt nordøstover.