Riving av master og strømledning gjennom Marka

I vinter skal Statnett rive strømledningen fra Ultvedt i Ringerike til Smestad i Oslo. Rives skal også de hundre mastene som bærer ledningen. Her er noe av utstyret som skal benyttes. En av høyspentmastene som skal rives, er bak i bildet til venstre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Nov 2021

Snart skjer det!

Av Vigdis Jynge

I vinter skal Statnett rive strømledningen fra Ultvedt i Ringerike til Smestad i Oslo. Rives skal også de hundre mastene som bærer ledningen. Her er noe av utstyret som skal benyttes. Uthuset på Nordre Skuggen, som ligger langs Byveien nord for Bogstad badeplass, har vi i bakgrunnen av bildet.

12 Nov 2021

Statnett river en strømledning gjennom Marka

Av Vigdis Jynge

Plakat rett nord for Bogstad badeplass med informasjon om riving av strømledningen fra Ultvedt i Ringerike til Smestad i Oslo. Det blir store endringer både her og innover i Marka vinteren 2022. Søndre Skuggen i bakgrunnen til høyre. Masten som skal rives, er i bakgrunnen til venstre.

14 Nov 2021

Sol over tåkelokket

Av Nina Didriksen

Tykk tåke over Oslo by og strålende sol over Nordmarka, her representert ved dammen nedenfor Midtstubakken.