Bål i nordavind

Det blåste kastevind fra alle kanter, så bålet ga ikke så mye varme. Men det er alltid fint med bål og utsikt. Bildet er tatt steinkast fra Korketrekkeren, cirka midtveis oppe.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Nov 2021

Klebersteinsbruddet 314 moh.

Av Odd Tore Saugerud

En av veiviserne på bilde nr. 38282 viser til Kleberstein, på andre skilt Klebersteinssletta. Dette var ett av flere klebersteinsbrudd under Øvre Berger gård. I disse var det drift fra om lag år 1830 til 1930-tallet under flere forskjellige selskaper. Kleberstein herfra ble blant annet levert til Det kongelig slott i Kristiania. Som bildet viser er bruddet mosegrodd og dekket av vindfall. Bildet er tatt før stormen senere på dagen, og det er sannsynlig at det ble flere vindfall da, siden bruddet er i kanten av store hogstfelt. Bruddet er ikke merket på kartene.

19 Nov 2021

En veiviser ved Jokumstjern

Av Odd Tore Saugerud

På Jevnaker vestås har det etter hvert blitt merket et ganske omfattende nett av blåstier. I tillegg til disse er det også andre stier og et nett av spor etter traktorer og hogstmaskiner. Noen av disse er på detaljerte kart, andre ikke. I dette krysset er det også flere eldre veivisere, type grå plankebit med innskrift. Et av dem viser til Østre Buttentjern. Den stien forsvinner raskt i et stort hogstfelt og er ikke ryddet, så den er ikke gangbar lenger.

19 Nov 2021

Jokumstjern 449 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Jokumstjern er ett av de mange tjernene på Jevnaker vestås. De fleste av disse er små, nærmest myrputter. Spredt i området ligger det også flere hytter, for det meste langt fra vei. Denne så velholdt ut.