Høyspentledningene rulles inn

Høyspentmasten nord for Bogstad badeplass i bakgrunnen. Legg merke til at ledningene og isolasjonsplatene på den ene siden er fjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Nov 2021

Øverlandselven målestasjon

Av Vigdis Jynge

Dette er målestasjonen for vannstanden i elven. Se stigen ned til målestaven.

28 Nov 2021

Høst ved Øverlandselven

Av Vigdis Jynge

En bratt stekning på stien langs Øverlandsbekken. Det er seks kilometer fra Øverland gård til Sandvika. Det er en fin tur langs bekken.

28 Nov 2021

Øverlandsbroen

Av Vigdis Jynge

Den gamle stenbroen over Øverlandselven er fra 1838. Gamle Ringeriksvei ble lagt om i 1891, og da ble den nye bro laget.