Spor langs tjernet

Her ved Kolltjern går det spor både mot Øyangen og Storflåtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Feb 2005

Tolver'n

Av Eivind Molde |

Dette er fundamentet til hjulhus nummer tolv i Kjerraten i Åsa. Kjerraten i Åsa er benevnelsen på et transportsystem for tømmer som var i drift fra 1809 til 1850. Ved hjelp av en rekke vanndrevne hjul ble tømmeret trukket med kjettinger fra Åsa ved Steinsfjorden og opp hit til Vassendvika ved Storflåtan. Herfra ble det fløtet videre ned Langlivassdraget til Sørkedalen og Lysaker. Vannhjulet her i Vassendvika var nesten åtte meter i diameter og ca. 1,7 meter bredt. Vannet som skulle få hjulet til å rotere, ble ledet inn gjennom en renne. Men på grunn av mangel på vann i bekkene, ble det aldri drift i dette hjulhuset. Derfor ble tømmeret trukket av hester - på en skinnebane - den siste etappen fra Damtjern og hit til Storflåtan.

05 Feb 2005

Vann i sporet

Av Eivind Molde

Det er ikke så ofte det flyter vann i skiløypa i februar, men det er jo bare å svinge utenom, da. Og på turen Ringkollen-Vassendvika-Løvlia var det bare disse få meterne at løypa så slik ut. Ellers var traseen helt fin - det var bare et lite stykke i bakkene ned mot Vassendvika at man måtte bære skiene pga. grus og stein.

05 Feb 2005

Litt tynt med snø

Av Eivind Molde

Det er lite snø i terrenget, og noen få steder i løypa også. Som her, i nedkjøringen til Nordre Heggelivann (løypa fra Løvlia).