Fint i terrenget

Også i terrengløypene var det tidvis strøkne forhold i dag, som her mellom Mobekken og Tømteveien. Bildet er tatt ved Rundmyra nær Movatn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Jan 2022

Østre Småvann mot blåtimen

Av Odd Tore Saugerud

Fra skiløype 10 fra Gjellebekk parkeringsplass er det fint utsyn til Østre Småvann. Noen har tatt alternative veivalg over vannet, som så har blitt delvis gjennomtrukket av overvann og deretter frosset til ruglet is. I skyggen her var det allerede blåtime, på p-plassen gyllen sol som fortsatt varmet.

26 Jan 2022

To skiltgenerasjoner ved Reistadvollen

Av Odd Tore Saugerud

Nord for Reistadvollen har det tydeligvis vært et løypekryss med skilt lenge. Til høyre forholdsvis moderne løypeskilt, til venstre et mye eldre alternativ. Disse metallskiltene må vel nærmest karakteriseres som inngrodde. Ovenfra og nedover viser de stedskiltet Reistadvollen, så løypa til Damtjern og nederst til Heggsjø, uleselig på dette bildet.

26 Jan 2022

Tuntrær på Reistadvollen

Av Odd Tore Saugerud

Reistadvollen var opprinnelig en av setrene i området rundt Setermyrene. Opprinnelig het den Gamlevollen, men da den ble overtatt av Store Reistad gård, skiftet den navn til Reistadvollen. Den ble husmannsplass i 1834, så kjøpt av husmannen i 1841, og så solgt igjen til Store Reistad i 1878. I området er det både rydningsrøyser og steingjerder. På bildet er det en antydning til starten av et steingjerde til høyre for skiløypa, som har et av sine beste førepartier her.