Bra infoskilt på Engersetera

Mye nyttig info og kart over Finnemarka. Anbefaler å ta 5-10 minutter og lese og se på denne. Glitre er vannkilde blant annet, så spesielle regler.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2022

Engersetra utfartsparkering

Av Morten Synstelien

Har nok valgt rett dag, var bare meg her i dag. Isete og glatt, men en tur på brodder er også flott. Det er for øvrig do her.

31 Jan 2022

Utsikt over Åmot og Modum fra veien opp til Engersetra

Av Morten Synstelien

Flott utsikt, du ser lenger en du skulle tro. Holleia til høyre i bildet.

02 Feb 2022