Høstfarget blåbærlyng

Den tørre senvinteren og våren har gått hardt utover blåbærlyngen, som her i Jakleskrenten. Heldigvis er det noen blomstrende ris innimellom, der humlene hadde det travelt i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2022

Spesiell detalj

Av Nina Didriksen

På tur-o-kartet over Kilemoen står dette som «spesiell detalj». Bak vegetasjonen i lia nedover i bakgrunnen er det et stort industriområde.

08 Mai 2022

Krokskogkanten sett fra Kilemoen

Av Nina Didriksen

Kilemoen nord for Hønefoss består av flate, åpne furumoer, men også groper, koller og industri. Det ble mye opp og ned for å ta postene på Ringerike O-lags turorienteringskart. I det fjerne skimtes Krokskogens åskant.

07 Mai 2022

Storetjern på Hensmoen

Av Morten Synstelien

Liten rasteplass med 2-3 enmannskrakker. Storetjern er drikkevannskilde, så camping er ikke tillatt. Trolig fisk her, for det går mange små stier ned til tjernet. Menjeg så ingen tegn til fisk i dag. Klart, flott vann.