Strandlinja langs Gomnes

Vi ser faktisk Ask, Røsholmstranda, og skimter Heradsbygda i bakgrunnen. Mulig å gå på stranda helt fra Onsakervika nå, pga. lite vann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Mai 2022

Lenge til sklia i Onsakervika har vann

Av Morten Synstelien

Festene til badebrygga ligger på bunn, og venter på vann.

09 Mai 2022

Averøya og Storelva sett fra Onsakervika

Av Morten Synstelien

Bildet er tatt med 3x zoom fra land, og viser at det er lite vann i Tyrifjorden. Sandbanken er fra øya som ikke har noe navn, men ofte omtales som tangen ved Onsakervika.

08 Mai 2022

Vestover fra Grønliåsen

Av Erik Unneberg

Fra branntårnet på Grønliåsen er det kjempefin utsikt i nesten alle retninger. Her ser vi mot Bunnefjorden, Nesodden, Vestfjorden, Bærum og Oslo.