Derfor er flytebrygge mest brukt i Tyrifjorden

Forklaringen ser du her: Denne støpte brygga på Nordre Gomnes veier nok noen tonn, men isen løsner selv store objekter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Mai 2022

Strandlinja langs Gomnes

Av Morten Synstelien

Vi ser faktisk Ask, Røsholmstranda, og skimter Heradsbygda i bakgrunnen. Mulig å gå på stranda helt fra Onsakervika nå, pga. lite vann

09 Mai 2022

Lenge til sklia i Onsakervika har vann

Av Morten Synstelien

Festene til badebrygga ligger på bunn, og venter på vann.

09 Mai 2022

Averøya og Storelva sett fra Onsakervika

Av Morten Synstelien

Bildet er tatt med 3x zoom fra land, og viser at det er lite vann i Tyrifjorden. Sandbanken er fra øya som ikke har noe navn, men ofte omtales som tangen ved Onsakervika.