«Afrika-treet» ved nordre Loråsen

Dette treet er verdenskjent i bygda for de som bruker bygdeskiløypene. Meget karakteristisk furu med tett krone. Bildet er tatt på nordkanten av søndre Loreåsen, 140 moh. Gullerudmarka i bakgrunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2022

Steinssletta sett fra toppen av søndre Loreåsen

Av Morten Synstelien

Nærmest ser vi gården Hårum, det gule feltet er gården Bjørke, som driver med mais. Vi skimter Nordfjorden og Holleia i bakgrunnen. Bildet er tatt 147 moh., mens Steinssletta ligger på ca. 70 moh.

23 Mai 2022

Søndre Loreåsen: Hytteveien går over til traktorvei

Av Morten Synstelien

Dette er overgangen inn til stien på runden langs toppen og ned mot Loretangen. Steinsfjorden i bakgrunnen.

23 Mai 2022

Krysset Loretangen/Loreveien

Av Morten Synstelien

Til høyre kommer du til parkeringa på Herøya, rett frem til Vollgata. Åkeren står grønn og fin.