Firkantperikum på Bergendal

Det gror godt på blomsterengen ved Bergendal (som sees i bakgrunnen). Ved siden av firkantperikum og fuglevikke vokser det mange arter her. Over blomsterengen går det rødmerket skiløype om vinteren.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jul 2005

Sommerkveld på Nordre Lyse

Av Erik Unneberg

12 Jul 2005

Sommerdag ved Bergendal

Av Erik Unneberg

09 Jul 2005

Skogens dronning ved Østernvann

Av Erik Unneberg |

Like ved Østernvannsvingen stod det en elgku og beitet, like ved skogsbilveien der badesugne mennesker valfarter til Østernvann. Det var varmt denne dagen, så kalven stod i skyggen innimellom grantrærne.